หมวดหมู่ หมวดหมู่ทั้งหมด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564